Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

HÀ NỘI ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG


Hà Nội – Điện Biên tiếng lẫy lừng
Điện Biên – Hà Nội mối tâm đồng
Thua Điện Biên Phủ Pháp đành rút
Rụng “ pháo đài bay ” Mỹ phải tong
Pháp thua vì Điện Biên dưới đất
Mỹ cút bởi  Biên Phủ trên không
Ba mươi năm ấy nêu truyền thống *
Hà Nội – Điện Biên mãi rực hồng **
Hà Nội, mùa đông năm 2002
Ghi chú:
*: Ba mươi năm đánh thắng hai đế quốc lớn là Pháp và Mỹ ( 1945 - 1975)

**: Cảm xúc nhân dịp kỉ niệm 30 nam chién thắng đế quốc Mỹ bằng chiến công Hà Nội Điện Biên Phủ trên không.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét