Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

MỪNG TUỔI ĐẢNG 65( *)


Tám sáu tuổi đời, Đảng sáu nhăm
Tham gia tiền khởi lúc thành niên
Diệt bầy giặc ngoại dù gian khổ
Chống bọn nhũng tham mặc khó khăn
KHỔ TRƯỚC- SƯỚNG SAU lời bác dạy
Đi đầu mẫu mực ý Dân mong
Vẹn tròn lý tưởng khi tuyên thệ
Nhắc nhở cháu con giữ tiếng thơm.

(*): Cảm hứng nhân ngày dự lễ Đảng, trao tặng huy hiệu 65 tuổi Đảng tại quận Thanh Xuân ngày 17/11/2012.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét