Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

TUỔI TRẺ XỨ ĐÔNG


“ Làm trai cho đáng lên trai
Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài yên”
Những chàng trai xứ Đông thuở ấy
Đi tuyên truyền vận động nhân dân
Muốn thoát gông cùm phong kiến thực dân
Liên kết lại vùng lên khởi nghĩa
Từ mọi miền các khu căn cứ địa
Dưới lá cờ mặt trận Việt Minh
Thanh niên cứu quốc cùng với toàn dân
Tổng khởi nghĩa thoát xích xiềng nô lệ
Từ ấy Đoàn ta tung đi khắp nẻo
Góp sức cho chín năm làm một Điện Biên
Rồi kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh
Cho giang sơn quy về một mối
Cho đất nước này mãi âu ca
Con đường giải phóng dân ta
Kết niên góp sức chính là thanh niên.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét