Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

VỀ THĂM MIẾU MAO ĐIỀN


Rực rỡ tỉnh Đông cuốn sử vàng
Còn đây di tích đất Mao Điền
Bao năm giặc phá gieo tang tóc
Những tháng ta xây thỏa ước nguyền.
Các bậc tiên hiền ngồi chứng kiến
Cháu con hậu duệ đứng đàng hoàng
Phát huy truyền thống ngời văn hiến
Rực rỡ tỉnh Đông cuốn sửu vàng.

Tháng 5/2006

0 nhận xét:

Đăng nhận xét