Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

GIỮ MÃI SẮC MÀU CỦA XỨ ĐÔNG


Đến thăm Chu Đậu hôm nay
Mà lòng chợt nhớ những ngày hôm nao
Hải Dương Nam Sách tự hào
Sấm Đường 5 dậy góp vào chiến công
Giờ đây lịch sử sang trang
Hải Dương Chu Đậu lại vang tiếng đồn
Giữ gìn nghề cổ bao đời
Phục hồi Gốm Sứ người người gắng công
Những ai ghé lại Xứ Đông
Hãy về Chu Đậu mà trông đất này
Một tòa kiến trúc dựng xây
Bên khu sản xuất còn đây khu hàng
Bàn tay người thợ vững vàng
Tạo nên vẻ đẹp có nàng có anh
Trời xanh màu gốm cũng xanh
Tạo nhiều mẫu mã bên anh có nàng
Màu men xanh, đỏ, tím, vàng
Hình thành vẻ đẹp tiềm tàng Hải Dương
Từ ngày mở rộng giao thương
Có hàng Chu Đậu lên đường lưu thông
Nguyên nhân mọi sự thành công
Có Đảng dìu dắt quyết không phai màu
Thanh niên hăng hái đi đầu
Cho Chu Đậu mãi đẹp màu Xứ Đông.

Tháng 11 năm 2009.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét