Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

BÁC ĐẾN CHÙA TRẦM


Vãng cảnh danh lam núi Tử Trầm
Còn đây bút tích Bác đề ngâm
“ Cao Sơn hữu ý thiên niên bút”
Lưu thủy vô thanh vạn cổ cầm
Kháng chiền trường kỳ dù bão lửa
Toàn dân đoàn kết mặc thăng trầm
Sáu mươi năm ấy, bao giông tố
Đường bác ta đi đúng hướng tầm.

Mùa đông-2006

0 nhận xét:

Đăng nhận xét