Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

VỀ HƯU THANH BẠCH VẪN ƯỚC MƠ


Đôi mươi mới chớm bước vào đời
Đường Bác con đi sáng rực trời
Khắc phục khó khăn thêm vững bước
Vượt lên gian khổ mãi yêu đời
Vinh hoa đâu phải lòng mơ ước
Phú quý chẳng màng dạ thảnh thơi
Thanh bạch về hưu hương tỏa ngát
Vẫn mơ giải phóng cả loài người.
Mùa xuân 1997
Kỷ niệm 10 năm về hưu.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét