Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

ĐÂU PHẢI THÂN KIỀU


“ Trăm năm trong cõi ” mở trang đầu.
Kể chuyện Thúy Kiều vạn cổ sầu.
Quán thế văn chương sao bất hạnh.( *)
Song toàn tài sắc vẫn cơ cầu.
Tố Như đứt ruột niềm thương xót.
Nàng Thúy buồn lòng  nỗi khổ đau.
Chuyện của ngày xưa là thế đấy.
Thời nay cảnh ngộ khác chi đâu.( **)

Ghi chú:
( *): Tố Như ( Nguyễn Du bút hiệu Tố Như) tiên sinh có di chúc:
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khỏe Tố Như

( **): Tình cảnh xã hội cũ như trong Truyện Kiều mà Nguyễn Du đã miêu tả. Ngày nay vẫn còn diễn ở một sỗ nhà hàng , khách sạn, vũ trường ,…vẫn còn đầy rẫy tệ nạn mại dâm cần xóa bỏ.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét