Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

VỀ NGUỒN


Những ngày trở lại thăm quê hương
Đất Tổ quê cha xứ Hải Dương
Đẹp lắm một vùng sau đổi mới
Sao mà khó nhận nét thành hương

Đến thăm VĂN MIẾU đất MAO ĐIỀN
Văn Hiến sáng ngời tỏa khắp miền
Tiêu biểu vinh hoa vùng  HẢI TRẤN
Dâng hương nhớ mãi bậc TIÊN- HIỀN

Những khu công nghiệp dọc đường 5
Từ phía Tây đường đến phía Đông
Công nghiệp ĐẠI –AN càng mở rộng
Lai Vu đất hứa đang dựng xây

Thành phố Hải Dương mở thoáng thông
Hai khu ĐÔ THỊ đẹp TÂY- ĐÔNG
Ít ngày trở lại nhìn hoa mắt
Mọi mặt tiến đều xứng Thành Đông.

Thăm đền KIẾP BẠC với CÔN SƠN
Càng nhớ danh nhân vì nước non
NGUYÊN đến bị dìm nơi CỬA – TRIỆU
MINH tan nhớ mãi CÁO BÌNH NGÔ

Về thăm càng mến đất quê mình
Một dải ĐƯỜNG 5 tựa bức tranh
Miền núi đồng bằng đều tiến chắc
Thêm tin lớp trẻ thắm màu xanh

Hà Nội ta về mãi nhớ quê
Nhớ người thừa kế đang say mê
Miệt mài phấn đầu vì Dân Đảng
Xin hứa lần sau trở lại quê.

Tháng 5/2006

0 nhận xét:

Đăng nhận xét