Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

THẮM ĐƯỢM HỒN THƠ


Thế là đã trải 80 xuân.*
Vẫn sống thảnh thơi đẹp tuyệt trần.
Thỏa chí tung hoành trong chiến đấu.
Mơ màng bay bổng lúc thi ngâm.
Chọn đường cách mạng dù gian khổ.
Vững bước trường chinh mặc bổng trầm.
Thi hữu giao lưu cùng xướng họa.
Hồn thơ thắm đượm mãi trong tâm.

Xuân Bính Tuất 2006.

Ghi chú:

*: người viết bài thơ này vào đúng lúc tròn 80 tuổi.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét