Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Thơ tự xướng họa


CỰU CHIẾN BÌNH SAO KỂ TUỔI GIÀ
 Bài xướng:
Có bạn bao tôi tuổi xế tà.
Hoàn thành việc nước trở về nhà.
Canh khuya thích thú cùng thơ nhạc.
Sớm tối hân hoan với rượu trà.
Sống chết mặc ai người tại chức.
Vui buồn giao phó khách giang hà.
Bao năm chinh chiến đầy gian khổ.
Nay phải nghỉ ngơi hợp cảnh già.

Bài họa:
Tôi trả lời rằng tuổi dẫu tà.
Hưu rồi ai lại muốn xa nhà.
Mua vui lúc rảnh vài ca khúc.
Thưởng thức khi nhàn mấy ly trà.
Lòng vẫn hẹn lòng vì đất nước.
Chí còn nuôi chí với Sơn Hà.
Con đường cách mạng còn giông tố.
Cựu chiến bình sao kể tuổi già.
Tháng 3 năm 2006.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét