Pages

Subscribe:

Labels

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

TÌM EM


Yêu em không chỉ lúc gần nhau,
Từ buổi bình minh đến bạc đầu
Cả lúc trèo đèo và lội suối
Tìm em mong được ở bên nhau.

Cho dù cách trở mấy sơn khê
Anh vẫn tìm em đã hẹn thề
Gặp gỡ rồng mây vui biết mấy
Như hoa với nguyệt đã tìm về.

Tìm em muôn nẻo khắp nơi nơi
Gió lồng, núi cao, ngoài biển khơi
Khắp chốn danh lam và thắng cảnh
Mạn thuyền sóng vỗ mái chèo bơi.

Anh đã phỉ nguyền gặp lại em!
Lời hay ý đẹp đã ngân lên
Say xưa nồng ấm lời vàng đá
Vui nhất đời anh lúc có em.
Tháng 3 năm 2003

Ghi chú: Kính tặng bạn thơ thuộc lớp người cao tuổi, những người lúc nào cũng tràn đầy thi tứ , đi tìm thơ như thể " tìm em" của cái thời còn độ tuổi thanh xuân.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét